Fagdag på legevakt

Dissosiasjonsforum fikk en spennende forespørsel ifra Tønsberg legevakt etter å ha mottatt en klage, som handlet om opplevelsen av manglende kompetanse i møte med mennesker som strever med dissosiasjon. Dette tok legevakten på alvor, kontaktet Dissosiasjonsforum og spurte om ikke vi ønsket å bidra til et kompetanseløft for deres ansatte på legevakt. Vi ble førstFortsett å lese «Fagdag på legevakt»

Erfaringskafé

Dissosiasjonsforum inviterer til vår første erfaringskafé! Med hensikt om å vise oss fysisk fram, ta opp viktige temaer, dele erfaringer og styrke samholdet blant vår brukergruppe. Ida vil stå for programmet med sitt kjente vesen og uten filter. Sammen med Rebekka, legger vi opp kvelden med panelsamtale, der det er rom for innspill og delingFortsett å lese «Erfaringskafé»

Schizofrenidagene

De problematiske diagnosene For nøyaktig tre uker siden, hadde jeg nettopp stått foran 1300 mennesker på Forum konferansesenter i Stavanger, og snakket for alle oss som opplever store mangler i behandlingstilbudene rettet mot komplekse traumer. Jeg hadde noen uker i forkant av dette igjen, blitt spurt om å holde en halvtimes erfaringsforedrag og jeg saFortsett å lese «Schizofrenidagene»

Fagdag for LIS-leger

Det er alltid like koselig og bli spurt om å delta i en formidlingsammenheng. Først ble vi spurt om å ha en halvdags undervisning på USN og deretter ble vi spurt om å delta på fagdag for sykehusets LIS-leger. Det var nok ikke helt tilfeldig, for overlegen på akutt psykiatrisk avdeling i mitt distrikt, kjennerFortsett å lese «Fagdag for LIS-leger»

Fra Gjøkeredet til Universitetet

Det er fortsatt litt uklart for meg hvordan jeg endte opp med å bli tvangsinnlagt på en lukket akuttpsykiatrisk avdeling. Det var jo noe som aldri skulle skje med meg. Det hadde traumespesialisten min og fastlegen vært veldig klare på. Tvang skulle unngås. For jeg var jo ikke psykisk syk. Jeg hadde jo bare naturligeFortsett å lese «Fra Gjøkeredet til Universitetet»