Om oss

Dissosiasjonsforum er en organisasjon som taler for brukerstemmene bak komplekse traumelidelser. Vi har hovedfokus på formidling av temaer innen dissosiasjon og relasjonstraumer med både faglig tyngde og erfaringer i praksis. Vi har et engasjement som bidrar til økt felleskap med fokus på støtte, samhold og trygghet.

Ida Ek-Rambo er styreleder i Dissosiasjonsforum med brukererfaring innen komplekse traumer og dissosiative lidelser. Hun er utdannet sykepleier og jobber til daglig på lindrende enhet på kommunalt nivå. Ida er fast foreleser på USN i tema «Dissosiasjon og relasjonstraumer» med fokus på miljørettet arbeid, og var bl.a. foredragsholder på Schizofrenidagene i Stavanger i 2022.

Jeg elsker menneskemøter og er ikke redd for å gå i dybden på de vanskelige og mørke temaene som mange strever med å forstå. Jeg er opptatt av å forstå de bakenforliggende årsakene til ulik adferd. Jeg bruker mye humor i min prosess og har erfart livet med alle sine kontraster, men jeg har også erfart at det finnes en vei ut av det vanskelige, med de rette rammene og forutsetningene.

«Da lytter jeg innover, finner mening i eget mørke. Vi er ikke så forskjellige vi underlige, rare, skjønne mennesker på denne planeten».

Randi Mossing

Telefon: 911 27 060
Epost: post@dissosiasjonsforum.no
Organisasjonsnummer: 928 191 184
Kontonummer: 9230 31 06873


Støtt oss gjerne på Vipps: #793396