Hjem

Dissosiasjon

Psykisk sykdom eller et overutviklet og naturlig forsvarsverk?

«Er det virkelig sant at du bare er negativ? Eller kan det være at du tynges ned av alt det negative du har opplevd?
Hvordan ville det være å si til seg selv: «Jeg er et positivt menneske som har overlevd masse vondt»».

Psykologspesialist

Sitter du? Len deg tilbake og bare lytt:

Flere lydfiler finner du under Ressurser

Fag

Vi er opptatt av å formidle kunnskapsbasert praksis så vel som erfaringsbasert praksis. Veien mot å forstå egne symptomer og lidelsestrykk har gått via psykoedukasjon med litteratur hentet fra blant annet Modum Bad, Trine Anstorp, Kirsten Benum, Suzette Boon, Kathy, Steele, Onno Van Der Hart og Ellert Nijenhuis.

Erfaring

Denne gruppen er i hovedsak erfaringsbasert. Vi ønsker å belyse et omdiskutert tema og vise fenomenet dissosiasjon fra et brukerperspektiv. Vi har som formål å øke kunnskapen både blant helsepersonell og mennesker som lider av en dissosiativ lidelse, fjerne tabuer og fremme traumebevisst omsorg i psykisk helsevern.

Formidling

Vi ønsker å formidle hva dissosiasjon er og hvordan det er å leve med en dissosiativ lidelse. Vi har ingen formell kompetanse på temaet, men har opparbeidet oss lang erfaring både utenfor og i behandling (poliklinisk og døgn). Vi er opptatt av å formidle at dissosiative lidelser handler om et helt naturlig forsvarsverk.


Ønsker du å treffe likesinnede eller få et bredere innblikk i hvordan dissosiasjon ser ut fra innsiden? Denne nettsiden er et supplement og utvidelse av Instagram-kontoen med samme navn:

Kategorier

Telefon: 911 27 060
Epost: post@dissosiasjonsforum.no
Organisasjonsnummer: 928 191 184
Kontonummer: 9230 31 06873


Støtt oss gjerne på Vipps: #793396