Ressurser

Vi spurte en gruppe mennesker om hvordan de opplever å leve med dissosiasjon. Vi fikk inn en god del svar og samlet alle i en ordsky:

Dissosiasjon er en ferdighet som slettes ikke er så uvanlig som mange tror. Vi som står bak denne nettsiden, er forsiktige med å kalle dissosiasjon for sykdom, for egentlig er det et helt naturlig forsvarsverk som alle potensielt kan utvikle om faren blir stor nok. Vi ser på det som et overutviklet forsvarsverk som ikke samarbeider på en hensiktsmessig måte i hverdagen.

Mange opplever dissosiasjon svært kaotisk og uforståelig. Flere forteller at de strever med å forstå seg selv og verden rundt seg. De har følelsen av å ikke eksistere som et menneske, men som en forhåndsprogrammert robot som hele tiden skal leve opp til andres krav og forventninger. Mange beskriver det også som ganske ensomt da få snakker om tema. Det er mye skam involvert, og dette er trolig grunnen til at mennesker med dissosiative lidelser ikke er åpne om det selv. Skam og andres misoppfatning og holdninger rundt diagnosen, gjør det til et svært vanskelig tema å være åpen om. Samtidig beskriver mennesker med dissosiative lidelser også et sterkt behov for å ikke bli oppdaget og avslørt. Dette fører til utfordringer i behandling som også forsterkes av den desorganiserte arbeidsmodellen som sier at både omsorg og det å be om hjelp er svært farlig. Noen er kanskje ikke klar over at det handler om logiske og automatiserte mekanismer som påvirker ens måte å håndtere livet på. Andre er veldig klar over dette, men føler stor motstand når de forsøker å hjelpe seg selv. Mange med strukturell dissosiasjon føler seg fastlåst mellom flere ulike viljer og meninger og opplever det som å stå i en krig med seg selv.

I menyen finner du ressurser til deg som strever med traumerelatert dissosiasjon.

Telefon: 911 27 060
Epost: post@dissosiasjonsforum.no
Organisasjonsnummer: 928 191 184
Kontonummer: 9230 31 06873


Støtt oss gjerne på Vipps: #793396