Fagdag på legevakt

Dissosiasjonsforum fikk en spennende forespørsel ifra Tønsberg legevakt etter å ha mottatt en klage, som handlet om opplevelsen av manglende kompetanse i møte med mennesker som strever med dissosiasjon. Dette tok legevakten på alvor, kontaktet Dissosiasjonsforum og spurte om ikke vi ønsket å bidra til et kompetanseløft for deres ansatte på legevakt. Vi ble først og fremst stolt over at en legevakt, som har et begrenset rammeverk i møte med akutt syke mennesker, ønsket å bli mer traumebevisste. Legevakt er en tjeneste for øyeblikkelig helsehjelp når fastlege ikke er tilgjengelig der pasienten oppsøker legevakt/tilkaller legevakt ved akutt sykdom/skade når fastlege ikke er tilgjengelig. Dette betyr at en legevakt ikke er ment for langvarig behandling og oppfølging, men kan bistå i akutte situasjoner der ofte raske avgjørelser må tas.

Legevakt er en tjeneste for øyeblikkelig helsehjelp når fastlege ikke er tilgjengelig der pasienten oppsøker legevakt/tilkaller legevakt ved akutt sykdom/skade når fastlege ikke er tilgjengelig

Norsk helsenett

Vi startet med å spørre brukergruppen, om deres opplevelser og erfaringer i møte med legevakt. Vi fikk inn mange svar og det positive var at det var en god blanding av gode og dårlige erfaringer og ikke kun dårlige. Vi ønsker som vanlig å fremme de gode menneskemøtene og hva som gjør at akkurat disse erfaringene blir gode i møte med helsepersonell i akuttsituasjoner. Ansatte på andre legevakter beskriver manglende kunnskap, noen forteller om dårlige holdninger og mange forteller om frustrasjon fordi de ønsker å hjelpe, men ser at de har begrensinger i sine rammer som en legevakt naturligvis har. Noen ønsket en egen Psykiatrisk legevakt. Ikke fordi helsepersonalet ikke ønsket å hjelpe eller møte oss, men fordi de ønsket å ha rett kompetanse i møte med denne brukergruppen, slik at vi kan få best mulig hjelp. Legevakten opplever at oppfølgingen etter akutte situasjoner ofte er manglende og for dårlig. Noe som fører til tilbakevendende akutte situasjoner. Ansatte på legevakten etterspurte også en individuell plan/kriseplan der det står kort om brukerens utfordringer og behov i å møte disse. Vi tenker at dette er en god idé, men forutser at både legevakt og bruker har et gjensidig samarbeid om å imøtekomme behovene.

Ida tok med seg Jeanette som har mer erfaring med legevakt og akuttsituasjoner. Og de delte undervisningen opp i to. Der første del besto av grunnleggende teori om hvordan og hvorfor et menneske utvikler komplekse traumelidelser og dissosiasjon, og der andre del hadde fokus på hvordan dette kan se ut i praksis og hvordan vi tenker det er mest hensiktsmessig å møte det. Vi snakket om de ulike traumereaksjonene/responsene og om hvordan vi kan legge til rette for å forebygge eskalering ut ifra prinsippene vi kjenner til fra en traumebevisst tilnærming (Traumebevisst omsorg). Vi snakket også mye om kroppslige plager (kroppen husker), og de ansatte fikk tilsynelatende noen aha-opplevelser. Mange av de Ida snakker med har ofte sett Dissosiasjon og traumereaksjoner, uten å helt forstå hva det er, til de blir forklart mekanismene bak og kan forstå de bakenforliggende årsakene til den «bisarre» adferden. Fysiske symptomer uten medisinsk årsak, sammen med psykisk lidelse, kan gi et hint om mulig dissosiativ lidelse, forklarer Elle Jepsen som er psykiater og overlege på Modum Bad. Mange av oss som strever/har strevd med dissosiasjon, forteller om mange kroppslige plager og opplever å bli møtt med mistru og at vi overdriver når vi oppsøker legehjelp. Men det kan også være motsatt. Dissosiasjon, betyr jo nettopp å «koble vekk/ifra», så mange opplever og å bli nummen, koble vekk smerter og viktige symptomer som kan avdekke alvorlig somatisk sykdom. Dette gjør det naturligvis utfordrende å møte oss, ut ifra vanlig og allmenn vitenskap innen medisin.

De dissosiative uttrykkene kan være svært intense og dramatiske. De kan se livstruende ut, og man blir ofte sendt til akuttmottak. Når man ikke finner en fysisk grunn, sendes som regel pasienten hjem uten videre tiltak – som kunne vært en henvisning til psykiatrien.

Ellen Jepsen

Det var et stort og spennende engasjement i blant deltakerne og det kom mange relevante og gode spørsmål. Vi takker Tønsberg kommune og legevakten for initiativet til å invitere oss til denne fagdagen. Dere går fram som et godt eksempel når det kommer til å bli mer traumebevisste i møte med oss i akutte situasjoner. Det handler om tverrfaglig samarbeid, sies det. Det betyr også å se verdien i kompetansen til brukerstemmene.

Publisert av Ida Ek-Rambo

Jeg er en engasjert sykepleier som jobber for å fremme viktigheten av brukererfaringer og brukermedvirkning i psykisk helsevern. Taler for mennesker som strever med komplekse traumer og driver organisasjonen "Dissosiasjonsforum", som tilbyr brukerstøtte til denne gruppen. Jeg underviser også vernepleierstudenter om miljørettet arbeid i møte med pasienter med dissosiasjon og relasjonstraumer. Har selv lang erfaring med egne komplekse traumer og behandling mot en mer stabil hverdag gjennom traumebevisst omsorg og behandling i tråd med Modum Bads anbefalinger.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: