Fagdag på legevakt

Dissosiasjonsforum fikk en spennende forespørsel ifra Tønsberg legevakt etter å ha mottatt en klage, som handlet om opplevelsen av manglende kompetanse i møte med mennesker som strever med dissosiasjon. Dette tok legevakten på alvor, kontaktet Dissosiasjonsforum og spurte om ikke vi ønsket å bidra til et kompetanseløft for deres ansatte på legevakt. Vi ble førstFortsett å lese «Fagdag på legevakt»

Fagdag for LIS-leger

Det er alltid like koselig og bli spurt om å delta i en formidlingsammenheng. Først ble vi spurt om å ha en halvdags undervisning på USN og deretter ble vi spurt om å delta på fagdag for sykehusets LIS-leger. Det var nok ikke helt tilfeldig, for overlegen på akutt psykiatrisk avdeling i mitt distrikt, kjennerFortsett å lese «Fagdag for LIS-leger»

Fra Gjøkeredet til Universitetet

Det er fortsatt litt uklart for meg hvordan jeg endte opp med å bli tvangsinnlagt på en lukket akuttpsykiatrisk avdeling. Det var jo noe som aldri skulle skje med meg. Det hadde traumespesialisten min og fastlegen vært veldig klare på. Tvang skulle unngås. For jeg var jo ikke psykisk syk. Jeg hadde jo bare naturligeFortsett å lese «Fra Gjøkeredet til Universitetet»