Relasjoner på godt og vondt

Alle har vi ulike relasjoner til menneskene vi møter i livene våre, så det burde være innlysende at relasjoner er viktig. Dessverre er dette noe som det ofte rettes for lite oppmerksomhet mot både i samfunnet, men også innenfor behandling i psykiatrien.  Ordene relasjon og trygghet var ord jeg aldri hadde tatt i bruk førFortsett å lese «Relasjoner på godt og vondt»